Uutiset

13.1.2016Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiohankeLue lisää »14.3.2014YTV2012 osa 14 on julkaistuLue lisää »15.1.2014bSF infran toimialaryhmä perustettuLue lisää »

Yhteystiedot

BuildingSMART Finland
PL 1004
00101 Helsinki

bsf@rakennustieto.fi

Kuva Päivi Jäväjä, Metropolia

Kuva Jouni Sivenius, TAMK

buildingSMART Finland Koulutuksen toimialaryhmä

Kaikki yhteiskunnan ja talouden sektorit ovat parhaillaan kipeän rakennemuutoksen edessä. Digitalisoituvat toimintaprosessit ja liiketoimintamallit koskettavat kaikkia, myös rakennusalaa. Alalla on käynnissä mittava toimintatapojen muutos siirryttäessä tietomallipohjaiseen (BIM-Building Information Modelling) prosessiin perinteisen piirustuksiin ja dokumentteihin perustuvan toiminnan sijaan. Useat viime aikojen tutkimukset ovat osoittaneet rakentamisen tietomallien täysimääräisen käyttöönoton mahdollistavan rakennussektorin huomattavan tuottavuusharppauksen sekä rakentamisessa että rakennetun ympäristön ylläpidossa. Tämä muutos merkitsee alalla suurta koulutustarvetta.

buildingSmart Finlandin Koulutuksen toimialaryhmä on perustettu marraskuussa 2013 vastaamaan BIM-koulutuksen tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Ryhmä koostuu Suomen merkittävimpien rakennusalan koulutusta, tutkimusta ja kehitystä tarjoavista organisaatioiden edustajista: Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Rakennusteollisuuden keskusliiton koulutuskeskus, sekä lukuisista muista rakennusalan koulutuksen sidosryhmien ja yritysten edustajista. bSF Koulutuksen toimialaryhmän keskeinen tavoite on BIM-koulutuksen toimijoiden ja tarvitsijoiden yhteistyön parantaminen ja koulutuksen kokonaisvaltainen kehittäminen sekä sisältöjen että koulutusmateriaalien osalta. Koulutus lyhentää oppimiskäyrää ja on nopein tapa saada uudet BIM-osaajat nopeasti käsiksi tuottavaan toimintaan.
Kaikki kiinnostuneet buildingSmartin jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan.
Liittymislomake


Koulutusterveisin, Päivi Jäväjä
Koulutuksen toimialaryhmän puheenjohtaja

Lisätietoja:
Päivi Jäväjä, Metropolia AMK
040 3340 930
paivi.javaja@metropolia.fi

Hankkeitamme:

 • YTV2012 ja YIV2015 vaatimuksiin perustuvan opetusmateriaalin kirjoittaminen ja tuottaminen, verkko-oppimisympäristöt, e-kirjat
 • BIM-koulutustarvekartoitukset yrityksissä
 • Infran tietomalliosaamisen kehittäminen, INTOKE-verkosto:Metropolia AMK, Turku AMK, Saimaan AMK, Hämeen AMK 

Tapahtumia:

 • InfraBIM oppisopimustyyppinen koulutus (30 op)korkeakoulutetuille toteutettiin vuonna 2014 Metropolia AMK:n, Tampereen AMK:n, Aalto yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston yhteishankkeena.
  Jatkoa tälle hankkeelle on tulossa InfraBIM-Erikoistumiskoulutuksena alkaen vuonna 2016. Erikoistumiskoulutus toteutetaan entistä laajemmalla oppilaitosverkostolla, johon kuuluvat kaikki Suomessa infra-alan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Lisätietoa asiasta saadaan syksyllä 2015.

 •  Lisäksi tulossa ovat INTOKE-seminaarit, joissa perehdytään toukokuussa julkistettuihin YIV2015 - inframallivaatimuksiin syvemmin
      o   
  ti 15.9.2015 klo 12-17
      o   
  ti 29.9.2015 klo 12-17
      o   
  Paikka: Metropolia AMK ja etäyhteydellä seuraaviin ammattikorkeakouluihin Turku AMK, Saimaan AMK, Hämeen AMK, Tampereen AMK

 • BIM-täydennyskoulutukset (Metropolia AMK)

o     http://mcreo.metropolia.fi/koulutus-ja-palvelut/rakennettu-ymparisto-ja-energia-ala/